O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.6. Kompresja plików

Problem

Chcemy wybrać najlepszą metodę kompresji kilku plików.

Rozwiązanie

Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że w systemach Unix archiwizowanie plików i ich kompresja są dwoma niezależnymi zadaniami, wymagającymi użycia różnych narzędzi. W systemach DOS i Windows jest to zazwyczaj jedna operacja realizowana przez jeden program. Utworzenie archiwum (tarball) wymaga zastosowania polecenia tar i polega na scaleniu wielu plików i (lub) katalogów w jeden plik. Tak przygotowane archiwum może zostać następnie skompresowane za pomocą narzędzi compress, gzip lub bzip2. Wynikiem są pliki o nazwach archiwum.tar.Z, archiwum.tar.gz, archiwum.tgz lub archiwum.tar.bz2. Oczywiście, dostępne są również inne narzędzia, w tym również program ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required