O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wyszukiwanie plików — polecenia find, locate, slocate

Czy odnalezienie pliku w systemie plików jest trudnym zadaniem?

Zapamiętanie nazw i położenia kilku pierwszych utworzonych skryptów nie sprawia większego problemu. Gdy liczba plików się zwiększa, zaczynamy tworzyć katalogi (lub foldery w terminologii stosowanej w graficznych interfejsach użytkownika) i grupujemy pliki z określonych kategorii. Wkrótce w katalogach pojawiają się podkatalogi, a wraz z nimi rozpoczynają się problemy z odszukaniem potrzebnego pliku. Dodatkowo ciągłe zwiększanie pojemności dysków zachęca do zapisywania nowych elementów bez usuwania wcześniejszych.

W jaki sposób odnajdujemy plik edytowany w zeszłym tygodniu? Skąd wiemy, w którym podkatalogu został zapisany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required