O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

10.5. Wykorzystanie funkcji. Parametry i zwracane wartości

Problem

Chcemy skorzystać z funkcji, do której trzeba przekazać pewne wartości. W jaki sposób przekazuje się parametry do funkcji? Jak przekazać wynik wykonania funkcji?

Rozwiązanie

W przeciwieństwie do składni wielu języków programowania parametry funkcji powłoki nie mogą być otoczone znakami nawiasu. Wszystkie parametry funkcji bash muszą zostać wymienione bezpośrednio za nazwą tej funkcji, a poszczególne z nich muszą zostać rozdzielone znakami spacji (podobnie jak w przypadku wywoływania skryptu lub polecenia). Jeśli to konieczne, muszą również zostać odpowiednio zabezpieczone znakami apostrofu lub lewego ukośnika!

# definicja funkcji function max () { ... } # # wywołanie funkcji # max ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required