O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.8. Obsługa stref czasowych, czasu letniego oraz lat przestępnych

Problem

Trzeba uwzględnić strefy czasowe, czas letni oraz lata przestępne.

Rozwiązanie

Zadania tego nie należy rozwiązywać własnymi metodami. Problem jest znacznie trudniejszy, niż by się mogło wydawać. Warto skorzystać z mechanizmów, które zostały już opracowane i są od lat wykorzystywane. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że każdy potencjalny problem związany z przetwarzaniem dat jest rozwiązany w jednej z bazujących na instrukcji GNU date i zamieszczonych w tym rozdziale receptur. Jeśli nie, z pewnością pomocny okaże się jeden z wielu doskonałych modułów języka Perl, przeznaczonych do przetwarzania dat i czasu.

Powyższe ostrzeżenia warto potraktować poważnie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required