O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

12.3. Zapis danych w odtwarzaczu MP3

Problem

Dysponujemy plikami MP3, które powinny zostać zapisane w odtwarzaczu MP3. Problem tkwi w tym, że łączny rozmiar tych plików przekracza pojemność odtwarzacza. Czy istnieje sposób na zapisanie utworów muzycznych w odtwarzaczu bez konieczności przeciągania i upuszczania poszczególnych plików do czasu zapełnienia pamięci odtwarzacza?

Rozwiązanie

Za pomocą odpowiednio przygotowanego skryptu powłoki można analizować ilość wolnego miejsca w czasie kopiowania plików do odtwarzacza MP3. Gdy pamięć zostanie zapełniona, skrypt powinien zakończyć swoje działanie.

 1 #!/usr/bin/env bash 2 # plik receptury: load_mp3 3 # Skrypt zapełnia odtwarzacz MP3 maksymalną liczbą utworów. 4 # Założenie: odtwarzacz MP3 jest zamontowany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required