O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

12.4. Nagrywanie płyt CD

Problem

W jednym z katalogów systemu Linux znajduje się mnóstwo plików, które powinny zostać zapisane na płycie CD. Czy konieczne jest w tym celu kupowanie kosztownego programu do nagrywania? Czy można wykonać to zadanie za pomocą poleceń powłoki i darmowego oprogramowania?

Rozwiązanie

Opisany problem można rozwiązać, stosując dwa darmowe programy — mkisofs i cdrecord — oraz skrypt powłoki, który ułatwi nieco posługiwanie się opcjami tych programów.

Wszystkie pliki przeznaczone do zapisania na płycie CD powinny zostać umieszczone w jednym katalogu. Skrypt wykorzysta wspomniany katalog do utworzenia obrazu systemu plików ISO, a następnie zapisze przygotowany obraz ISO na płycie. Użytkownik musi jedynie zapewnić odpowiednią ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required