12.4. Nagrywanie płyt CD

Problem

W jednym z katalogów systemu Linux znajduje się mnóstwo plików, które powinny zostać zapisane na płycie CD. Czy konieczne jest w tym celu kupowanie kosztownego programu do nagrywania? Czy można wykonać to zadanie za pomocą poleceń powłoki i darmowego oprogramowania?

Rozwiązanie

Opisany problem można rozwiązać, stosując dwa darmowe programy — mkisofs i cdrecord — oraz skrypt powłoki, który ułatwi nieco posługiwanie się opcjami tych programów.

Wszystkie pliki przeznaczone do zapisania na płycie CD powinny zostać umieszczone w jednym katalogu. Skrypt wykorzysta wspomniany katalog do utworzenia obrazu systemu plików ISO, a następnie zapisze przygotowany obraz ISO na płycie. Użytkownik musi jedynie zapewnić odpowiednią ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.