O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

13.19. Przetwarzanie plików z danymi CSV

Problem

Chcemy przeanalizować plik danych CSV (plik danych rozdzielanych za pomocą znaków przecinka).

Rozwiązanie

W przeciwieństwie do rozwiązania przedstawionego w recepturze dotyczącej przekształcania plików w dane CSV, trudno opracować uniwersalny mechanizm interpretacji informacji CSV. Przyczyną jest brak jednolitego standardu CSV.

Oto kilka rozwiązań, które warto przeanalizować:

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required