O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.1. Unikanie częstych problemów związanych z bezpieczeństwem

Problem

Chcemy uniknąć typowych problemów związanych z bezpieczeństwem aplikacji skryptowych.

Rozwiązanie

Należy pamiętać o weryfikowaniu wszystkich danych wejściowych, włącznie z informacjami wprowadzanymi w czasie interaktywnej pracy użytkownika z powłoką oraz plikami konfiguracyjnymi wykorzystywanymi w czasie pracy. Nigdy nie wolno wykonywać polecenia eval w odniesieniu do danych wejściowych, które nie zostały szczegółowo sprawdzone.

Nie bez znaczenia jest również zagwarantowanie bezpieczeństwa plików tymczasowych, które powinny być przechowywane w bezpiecznych katalogach tymczasowych.

Wykorzystując zewnętrzne pliki wykonywalne, trzeba się upewnić, że ich działanie nie stanowi zagrożenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required