O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.5. Czyszczenie tablicy odwzorowań plików wykonywalnych

Problem

Chcemy mieć pewność, że tablica odwzorowań plików wykonywalnych nie została zmodyfikowana.

Rozwiązanie

Aby usunąć wszystkie wpisy w tablicy odwzorowań plików wykonywalnych, wystarczy wprowadzić instrukcję hash –r.

Analiza

Aby przyspieszyć kolejne wywołania poleceń, powłoka bash zapamiętuje położenia plików wykonywalnych najczęściej realizowanych instrukcji.

Jeśli włamywaczowi uda się wymusić na użytkowniku root lub innym użytkowniku systemu uruchomienie podmienionego polecenia, może uzyskać dostęp do zasobów, do których nie powinien mieć dostępu. Jeden ze sposobów na oszukanie użytkowników i doprowadzenie do uruchomienia niebezpiecznego programu polega na zatruciu tablicy odwzorowań plików ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required