O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.16. Ograniczenie praw konta gościa

Zawarte w niniejszej recepturze informacje na temat ograniczenia praw konta gościa są również publikowane w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

Problem

System musi zostać udostępniony gościom (niezarejestrowanym użytkownikom), którym trzeba wyznaczyć określone prawa posługiwania się zasobami systemu.

Rozwiązanie

O ile jest to możliwe, należy unikać tworzenia współdzielonych kont. W przeciwnym przypadku administrator traci kontrolę nad poczynaniami poszczególnych użytkowników i godzi się na logistyczny chaos, gdy jeden z użytkowników przestaje korzystać z systemu i trzeba zmienić hasło (oraz powiadomić o zmianie wszystkich pozostałych użytkowników). Właściwe rozwiązanie polega na utworzeniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required