O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

14.18. Wykonywanie skryptu z prawami zwykłego użytkownika

Problem

Chcemy uruchomić skrypt z prawami użytkownika innego niż root, ale istnieje obawa, że nie będzie on mógł zrealizować wszystkich zadań.

Rozwiązanie

Skrypty zawsze powinny być uruchamiane z identyfikatorami użytkowników innych niż root (na przykład z identyfikatorem użytkownika lub specjalnie przygotowanego konta). Podobnie, korzystając z powłoki, nie należy logować się jako root. W realizacji wszystkich zadań, które wymagają zwiększonego zakresu uprawnień, pomocny jest mechanizm sudo.

Analiza

Polecenie sudo można wykorzystywać zarówno w kodzie skryptu, jak i podczas interaktywnej pracy z powłoką. Specjalnie w tym celu została udostępniona opcja NOPASSWD. Więcej informacji na ten temat ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required