O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.3. Tworzenie przenośnych skryptów powłoki

Problem

Tworzymy skrypt, który musi poprawnie pracować w kilku różnych wersjach systemów operacyjnych Unix i POSIX.

Rozwiązanie

Przede wszystkim należy zastosować wbudowane polecenie powłoki command z opcją –p, która odpowiada za wyszukanie programu zgodnego z zaleceniami POSIX (np. w systemie Solaris oznacza to uwzględnienie katalogów /usr/xpg4 lub /usr/xpg6).

command –p program parametry

Następnie trzeba odszukać najstarszy lub w najmniejszym stopniu kompatybilny system Unix i przygotować działający w nim kod. W przypadku problemów z ustaleniem, która platforma jest w najmniejszym stopniu zgodna z innymi systemami, można użyć dowolnej dystrybucji systemu BSD lub Solaris (im starsza wersja, tym lepsza). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required