15.3. Tworzenie przenośnych skryptów powłoki

Problem

Tworzymy skrypt, który musi poprawnie pracować w kilku różnych wersjach systemów operacyjnych Unix i POSIX.

Rozwiązanie

Przede wszystkim należy zastosować wbudowane polecenie powłoki command z opcją –p, która odpowiada za wyszukanie programu zgodnego z zaleceniami POSIX (np. w systemie Solaris oznacza to uwzględnienie katalogów /usr/xpg4 lub /usr/xpg6).

command –p program parametry

Następnie trzeba odszukać najstarszy lub w najmniejszym stopniu kompatybilny system Unix i przygotować działający w nim kod. W przypadku problemów z ustaleniem, która platforma jest w najmniejszym stopniu zgodna z innymi systemami, można użyć dowolnej dystrybucji systemu BSD lub Solaris (im starsza wersja, tym lepsza). ...

Get Bash. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.