O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.5. Przenośność kodu pętli

Problem

Musimy zastosować pętlę for, która powinna działać również w starszych wersjach powłoki.

Rozwiązanie

Technika zaprezentowana poniżej gwarantuje zgodność ze wszystkimi powłokami bash od wersji 2.04.

$ for ((i=1; i<11; i++)) do echo $i; done
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analiza

Nowsze wersje powłoki bash umożliwiają również zdefiniowanie pętli w nieco inny sposób, który niestety nie jest zgodny z wcześniejszymi wersjami interpretera. Od czasu wydania interpretera bash-3.0 możliwe jest wykorzystanie składni for {x..y}, tak jak to zostało przedstawione poniżej:

$ for i in {1..10}; do echo $i; done
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jeżeli w systemie jest zainstalowany program seq, można również użyć instrukcji:

$ for i in $(seq 1 10); do echo ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required