O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.6. Przenośność instrukcji echo

Problem

Dany skrypt musi działać poprawnie w różnych wersjach systemów Unix i Linux. Wykorzystywana w nim instrukcja echo musi więc realizować zadania w jednakowy sposób, nawet jeśli na danej platformie nie jest dostępny interpreter bash.

Rozwiązanie

Rozwiązanie polega na zastosowaniu polecenia printf "%b" dowolna treść lub na sprawdzeniu wersji systemu i włączeniu opcji xpg_echo za pomocą instrukcji shopt –s xpg_echo.

Pominięcie symbolu "%b" (zapisanie instrukcji printf dowolna treść) spowoduje, że polecenie printf będzie interpretowało wszystkie symbole rozpoczynające się od znaku %, które występują w ciągu dowolna treść. Specyfikator formatu "%b" jest rozszerzeniem standardowego mechanizmu formatowania instrukcji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required