O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.15. Wysyłanie wiadomości e-mail ze skryptu

Problem

Chcemy, aby skrypt wysyłał wiadomości e-mail z ewentualnymi załącznikami.

Rozwiązanie

Rozwiązania opisywane w dalszej części receptury zależą od rodzaju zainstalowanych programów pocztowych (mail, mailer lub mailto), aplikacji przekazywania poczty (MTA — Message Transfer Agent) oraz od konfiguracji środowiska e-mail. Z tego względu wszystkie przedstawione techniki trzeba dokładnie przetestować w konkretnym systemie, w którym będą implementowane.

Pierwszy sposób na przesłanie wiadomości e-mail polega na wygenerowaniu stosownego komunikatu i dostarczeniu go do programu pocztowego zgodnie z poniższymi instrukcjami:

# Sam komunikat
$ cat treść_wiadomości | mail –s "Temat wiadomości" odbiorca1@przyklad.pl ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required