O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.9. Własny zbiór narzędzi — dodanie ścieżki ~/bin

Problem

Dysponujemy zbiorem często wykorzystywanych programów, ale z powodu braku dostępu do konta root nie możemy ich zapisać w typowych dla narzędzi katalogach /bin lub /usr/local/bin. Analogiczny problem występuje również wtedy, gdy musimy z pewnych względów odseparować określony zbiór programów od innych aplikacji.

Rozwiązanie

Należy utworzyć katalog ~/bin, umieścić w nim wszystkie wykorzystywane narzędzia programowe i dodać katalog do zmiennej $PATH.

$ PATH="$PATH:~/bin"

Instrukcję zmiany wartości zmiennej $PATH można również umieścić w jednym z plików startowych, na przykład w pliku ~/.bashrc. Warto jednak najpierw sprawdzić, czy w wykorzystywanym systemie katalog $HOME/bin nie jest dołączany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required