O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.14. Utworzenie katalogu i przejście do niego w jednym kroku

Problem

Częste wprowadzanie po kolei instrukcji utworzenia katalogu, a później uczynienia go bieżącym, jest bardzo nużące.

Rozwiązanie

Do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego (np. ~/.bashrc) należy dodać instrukcję włączenia następującej funkcji:

# plik receptury: func_mcd # Utworzenie nowego katalogu i przejście do niego # użycie: mcd (<prawa dostępu>) <katalog> function mcd { local newdir='_polecenie_mcd_zawiodło_' if [ -d "$1" ]; then # Katalog istnieje - komunikat echo "$1 istnieje..." newdir="$1" else if [ -n "$2" ]; then # Określenie praw dostępu command mkdir -p -m $1 "$2" && newdir="$2" else # Standardowe polecenie mkdir command mkdir -p "$1" && newdir="$1" fi fi builtin cd "$newdir" ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required