O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.17. Usprawnienie mechanizmu uzupełniania poleceń

Informacje prezentowane w tej recepturze są również zawarte w książce Camerona Newhama bash. Wprowadzenie (Helion 2006).

Problem

Mechanizm uzupełniania poleceń powłoki bash jest niezwykle użyteczny, ale mógłby również uwzględniać kontekst wykonywanych instrukcji (przynajmniej tych, które są bardzo często wykorzystywane).

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest odszukanie i zainstalowanie dodatkowych bibliotek uzupełniania poleceń lub opracowanie własnych. Przykłady stosownego kodu zostały zamieszczone w katalogu ./examples/complete, w archiwum powłoki bash. W niektórych systemach (np. w SUSE) wykorzystywana jest niezależna wersja modułu uzupełniania poleceń /etc/profile.d/complete.bash. Jednak najbardziej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required