O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.18. Właściwe wykorzystanie plików startowych

Problem

Do czego służą pliki startowe (pliki rc)?

Rozwiązanie

Poniżej znajduje się wykaz plików startowych powłoki wraz z opisem ich przeznaczenia. W niektórych systemach operacyjnych część z wymienionych plików nie występuje. Zazwyczaj jednak wszystkie wymienione pliki są dostępne na platformach, które wykorzystują interpreter bash jako standardową powłokę (tj. w systemach Linux). W systemach bazujących domyślnie na innych interpreterach części plików brakuje.

/etc/profile

Globalny plik środowiska dla powłok Bourne’a i powłok o zbliżonym działaniu. Ewentualne zmiany w tym pliku powinien wprowadzać jedynie administrator systemu, który dokładnie wie, co robi.

/etc/bashrc (Red Hat), /etc/bash.bashrc (Debian) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required