O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.2. Dokumentacja GNU Texinfo i Info w systemie Linux

Problem

Mamy problem z dostępem do dokumentacji, ponieważ większość informacji na temat narzędzi pakietu GNU dla systemu Linux jest zapisanych w formie dokumentów Texinfo, strony podręcznika systemowego zawierają zdawkowe opisy, a domyślny program info jest nieprzyjazny użytkownikowi (nie chcemy uczyć się obsługi kolejnego programu).

Rozwiązanie

Wynik polecenia info można przekazać do wygodnego w użyciu mechanizmu stronicowania (np. less).

$ info bash | less

Analiza

Mechanizm info jest w zasadzie niezależną wersją programu Emacs. Zatem jeśli ktoś jest zwolennikiem edytora Emacs, korzystanie z programu info nie będzie dla niego kłopotliwe. Niemniej przekazanie za pomocą potoku danych do polecenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required