O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.10. Wykorzystanie poleceń diff i patch

Problem

Ciągle zapominamy, w jaki sposób należy użyć narzędzia diff, aby przygotowane przez nie nakładki mogły zostać zainstalowane za pomocą programu patch.

Rozwiązanie

Jeżeli zadanie polega na przygotowaniu nakładki na jeden plik, właściwe będzie zastosowanie następującej instrukcji:

$ diff –u plik_oryginalny plik_zmodyfikowany > nakładka

W przypadku opracowywania nakładki na kilka plików zapisanych w jednakowych strukturach katalogów, niezbędne jest wykonanie następujących poleceń:

$ cp –pR oryginalne_katalogi/ zmodyfikowane_katalogi/

# Teraz można wprowadzać zmiany

# diff –Nru oryginalne_katalogi/ zmodyfikowane_katalogi/ > nakładka

Chcąc zachować szczególną ostrożność, można nakazać programowi diff traktowanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required