O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.4. Podmiana wartości składających się z większej liczby słów

Problem

Składnia !!:s/a/b ogranicza operację podmiany wartości do poszczególnych słów. W jaki sposób można zatem zastąpić fragment instrukcji, który obejmuje więcej niż jedno słowo?

Rozwiązanie

Należy wykorzystać mechanizm podmiany wartości definiowany za pomocą znaku (^):

$ /usr/bin/gdzieś/jakiśprogram -g -A -yknot -w /tmp/długanazwapliku
...

$ ^-g -A^-gB^
/usr/bin/gdzieś/jakiśprogram -gB -yknot -w /tmp/długanazwapliku

Oczywiście, zawsze można użyć klawisza strzałki w górę, ale w przypadku długich poleceń i pracy zdalnej przedstawione rozwiązanie często okazuje się korzystniejsze.

Analiza

Instrukcja podmiany fragmentu polecenia rozpoczyna się od znaku (^), za którym wpisywany jest fragment ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required