O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

18.6. Automatyczne uzupełnianie nazw

Problem

Niektóre ścieżki dostępu do plików są naprawdę długie. Czy powłoka bash nie może pomóc w ich wprowadzaniu?

Rozwiązanie

W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można nacisnąć klawisz Tab. Interpreter bash spróbuje wówczas uzupełnić nazwę pliku. Jeśli nie wyświetli żadnej wartości, oznacza to, że żadna nazwa nie pasuje do wpisanego fragmentu lub pasuje do niego więcej niż jedna nazwa. Powtórne naciśnięcie klawisza Tab powoduje wyświetlenie listy potencjalnych nazw i przywrócenie wpisywanego właśnie polecenia. Można wtedy wprowadzić jeszcze kilka liter nazwy (aby uniknąć niejednoznaczności) i ponownie nacisnąć klawisz Tab.

Analiza

Powłoka bash jest dostatecznie „inteligentna”, aby ograniczyć listę potencjalnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required