O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Często popełniane błędy — rozwiązania i podpowiedzi

Nikt nie jest doskonały. Wszyscy popełniamy błędy, szczególnie gdy dopiero poznajemy nowe rozwiązania. Wszyscy również pamiętamy pomyłki, które po wyjaśnieniu przez bardziej doświadczonego kolegę stawały się oczywiste, oraz sytuacje, w których mieliśmy stuprocentową pewność, że system jest uszkodzony, bo wpisujemy poprawną instrukcję, a on jej nie wykonuje. Oczywiście, chwilę później okazuje się, że brakowało tylko jednego znaku, by polecenie zostało zrealizowane właściwie. Pewne błędy są wspólne dla wszystkich początkujących użytkowników powłoki. Można przewidzieć, że większość osób będzie się zmagać z problemem uruchomienia skryptu, dopóki nie odkryje, że trzeba ustawić prawa jego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required