O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.1. Zapominanie o ustawieniu praw wykonywania

Problem

Napisaliśmy skrypt i chcemy przetestować jego działanie, ale próba jego uruchomienia kończy się wyświetleniem komunikatu:

$ ./mój.skrypt
-bash: ./mój.skrypt: Brak dostępu
$

Rozwiązanie

Istnieją dwa sposoby rozwiązania problemu. Pierwszy polega na wywołaniu interpretera bash i przekazaniu nazwy skryptu jako parametru:

$ bash mój.skrypt

Drugi (właściwszy) sprowadza się do ustawienia prawa wykonywania i uruchomienia skryptu bezpośrednio z wiersza poleceń:

$ chmod a+x mój.skrypt
$ ./mój.skrypt

Analiza

Każda z opisanych metod prowadzi do uruchomienia skryptu. Jeśli jednak przygotowany program będzie wykorzystywany bardzo często, korzystniejsze jest ustawienie prawa jego wykonywania. Operacja zmiany praw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required