O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.3. Zapominanie o braku bieżącego katalogu w zmiennej $PATH

Problem

Napisaliśmy skrypt i chcemy sprawdzić jego działanie. Pamiętaliśmy nawet o ustawieniu praw wykonywania. Jednak próba uruchomienia programu kończy się wyświetleniem komunikatu o treści:

$ mój.skrypt
-bash: mój.skrypt: command not found
$

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, można dodać bieżący katalog do zmiennej $PATH (co jest metodą niezalecaną) albo umieścić w wywołaniu skryptu ciąg ./ przed nazwą pliku:

$ ./mój.skrypt

Analiza

Początkujący użytkownicy powłoki bash często zapominają o konieczności poprzedzenia nazwy uruchamianego skryptu ciągiem (./). Zagadnienia związane z wyznaczaniem wartości zmiennej $PATH były często poruszane we wcześniejszych recepturach. Nie ma więc sensu opisywać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required