O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.4. Nadawanie skryptowi nazwy test

Problem

Napisaliśmy skrypt powłoki bash, aby przetestować pewne ciekawe rozwiązanie. Zadbaliśmy o właściwy zapis wszystkich instrukcji, a także o nadanie plikowi stosownych praw dostępu. Sam plik jest umieszczony w jednym z katalogów wymienionych w zmiennej $PATH. Próba uruchomienia skryptu kończy się jednak niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Skrypt musi mieć nazwę inną niż test. Nazwa ta jest bowiem wbudowanym poleceniem powłoki.

Analiza

Nadanie nazwy test szybko przygotowanemu skryptowi, którego celem jest sprawdzenie sposobu działania pewnych instrukcji, wydaje się zupełnie normalne. Problem jednak tkwi w tym, że test jest również wbudowanym poleceniem powłoki bash, co czyni ten ciąg słowem kluczowym. Można to stwierdzić, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required