O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.8. Potoki powołują podpowłoki

Problem

Opracowaliśmy wyśmienicie działający skrypt, który pobiera od użytkownika dane w pętli while.

COUNT=0
while read PREFIX GUTS
do
  # ...
  if [[ $PREFIX == "abc" ]]
  then
    let COUNT++
  fi
  # ...
done
echo $COUNT

Gdy przekształcamy kod tak, by pobierał dane z pliku:

cat $1 | while read PREFIX GUTS
do
  # ...

przestaje działać — zmienna $COUNT ma zawsze wartość 0.

Rozwiązanie

Potoki uruchamiają podpowłoki. Zmiany dokonywane w pętli while nie wpływają na instrukcje zmieszczone w innych częściach skryptu. Pętla while jest w tym przypadku wykonywana w podpowłoce.

Istnieje tylko jedno rozwiązanie tego problemu — nie definiować tego typu operacji. W prezentowanym przykładzie zamiast instrukcji cat przekazującej dane za pomocą potoku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required