O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.9. Uzdrawianie terminala

Problem

Po zakończeniu sesji SSH na ekranie nie widać wpisywanego tekstu. Podobny problem występuje wówczas, gdy użytkownik spróbuje wyświetlić zawartość pliku binarnego, co powoduje wypełnienie ekranu przypadkowymi znakami.

Rozwiązanie

Nawet jeśli wprowadzany tekst jest niewidoczny, należy wpisać instrukcję stty i nacisnąć klawisz Enter. Operacja ta spowoduje przywrócenie poprawnych ustawień terminala. Przed jej wykonaniem można kilkukrotnie nacisnąć klawisz Enter, aby się upewnić, że w wierszu poleceń przed instrukcją stty nie jest zapisany żaden ciąg tekstowy.

Jeśli podobna sytuacja występuje dość często, warto się zastanowić nad utworzeniem aliasu, który będzie łatwiejszy do wpisania.

Analiza

W niektórych starszych aplikacjach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required