O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.10. Usuwanie plików z użyciem pustej zmiennej

Problem

Wykorzystujemy zmienną, która zgodnie z założeniem powinna przechowywać listę plików przeznaczonych do usunięcia. Okazuje się jednak, że zmienna jest pusta, a realizacja zadania kończy się dramatycznie.

Rozwiązanie

Nigdy nie wolno stosować polecenia:

rm –rf $pliki_do_usuniecia

Nigdy, przenigdy nie wolno stosować polecenia:

rm –rf /$pliki_do_usunięcia

Zamiast nich należy korzystać z instrukcji:

[ "$plliki_do_usuniecia" ] && rm –rf $pliki_do_usuniecia

Analiza

Pierwsze polecenie nie jest aż tak złe. Po prostu generuje komunikat o błędzie. Natomiast drugie stanowi istotne zagrożenie dla systemu, gdyż może doprowadzić do usunięcia katalogu głównego. Szkody nie będą szczególnie dotkliwe, jeśli instrukcję ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required