O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.11. Niestandardowe zachowanie instrukcji printf

Problem

Skrypt generuje wyniki w nieco inny sposób, niż się spodziewaliśmy. Rozważmy jako przykład poniższy skrypt i jego listing wynikowy:

$ bash dziwne.zachowanie
poprawne pakiety: 0
błędne pakiety: 6
utracone pakiety: 0
POPRAWNE=6 BŁĘDNE=0 UTRACONE=0

$ cat dziwne.zachowanie
#!/bin/bash -

bledne=6

printf "poprawne pakiety: %d\n" $poprawne
printf "błędne pakiety: %d\n" $bledne
printf "utracone pakiety: %d\n" $utracone
printf "POPRAWNE=%d BŁĘDNE=%d UTRACONE=%d\n" $poprawne $bledne $utracone

Dlaczego jako liczba poprawnych pakietów jest wyświetlana wartość 6, chociaż powinna ona odpowiadać liczbie błędnych pakietów?

Rozwiązanie

Należy przypisać zmiennym wartości początkowe lub w instrukcjach printf ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required