O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

19.12. Sprawdzanie składni skryptu powłoki

Problem

Edytujemy treść skryptu powłoki i chcemy mieć pewność, że jego składnia jest poprawna.

Rozwiązanie

Wystarczy dodać do wywołania bash opcję –n. Czynność tę należy powtarzać często, najlepiej po każdym zapisie pliku, a na pewno przed zatwierdzeniem zmian w systemie kontroli wersji:

$ bash -n mój.skrypt
$

$ echo 'echo "Błędna instrukcja' >> mój.skrypt
$

$ bash -n mój.skrypt
mój.skrypt: line 2: unexpected EOF while looking for matching `"'
mój.skrypt: line 3: syntax error: unexpected end of file

Analiza

Opis opcji –n trudno odnaleźć na stronie podręcznika systemowego dotyczącej powłoki bash lub w innych materiałach informacyjnych. Jest on bowiem zamieszczony w sekcji odnoszącej się do wbudowanego polecenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required