O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konwencje typograficzne

W książce zastosowano następujące konwencje typograficzne:

Czcionka pochyła

Jest stosowana do zapisu nazw plików i katalogów, opcji menu, oznaczeń klawiszy, adresów poczty elektronicznej i adresów URL, a także pojęć definiowanych po raz pierwszy.

Czcionka o stałej szerokości

Jest stosowana w listingach kodów oraz w przypadku słów kluczowych, nazw zmiennych, atrybutów, funkcji, opcji poleceń, parametrów poleceń, a także znaczników HTML.

Pogrubiona czcionka o stałej szerokości

Jest stosowana do zapisu danych wprowadzanych przez użytkownika.

Pochyła czcionka o stałej szerokości

Jest stosowana do oznacza fragmentów, które powinny zostać zastąpione danymi wprowadzanymi przez użytkownika.

Podpowiedź

Ta ikona symbolizuje podpowiedź, sugestię ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required