O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podziękowania

Dziękujemy fundacji GNU Software Foundation i Brianowi Foksowi za napisanie basha. Dziękujemy również Chetowi Rameyowi za utrzymywanie i udoskonalanie oprogramowania bash od czasu wydania wersji 1.14, czyli od połowy lat 90. Szczególne podziękowania należą się Chetowi za udzielanie odpowiedzi na nasze pytania i zainteresowanie wstępną wersją książki.

Recenzenci

Składamy podziękowania dla recenzentów książki, wśród których znaleźli się: Yves Eynard, Chet Ramey, William Shotts, Ryan Waldron i Michael Wang. Wszystkie wymienione osoby przekazały nam wiele cennych wskazówek, a niekiedy również przykładów alternatywnych rozwiązań. One również wskazały nam przeoczone błędy, podnosząc w ten sposób jakość publikacji. Ewentualne błędy i niedociągnięcia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required