Bash

Book description

Bash jest podstawową powłoką dla systemów operacyjnych GNU/Linux i Mac OS X, jest również dostępny dla systemu Solaris oraz dla systemów z rodziny BSD. Może być też z łatwością skompilowany dla każdego innego systemu Unix, a nawet dla OpenVMS. Oznacza to, że każdy administrator komputerów pracujących pod kontrolą Uniksa lub pokrewnego systemu powinien umieć posługiwać się Bashem. Tymczasem pisanie skryptów powłoki nieraz sprawia spore problemy.

Niniejsza książeczka może stanowić remedium na te kłopoty. To zwięzłe i praktyczne kompendium dotyczy Basha w wersji 4.4, podstawowej powłoki dla systemów operacyjnych z rodziny Unix. Może posłużyć jako podręcznik do szybkiej nauki Basha lub poręczna ściągawka, dzięki której błyskawicznie można znaleźć rozwiązanie napotkanego problemu. Układ książki ułatwia szybkie przeglądanie i wyszukanie interesującej nas treści. Równocześnie zawarte w niej informacje powinny każdemu początkującemu administratorowi pozwolić na sprawne rozpoczęcie pracy z powłoką Bash.

W tej książce przedstawiono:
zwięzłą historię i przegląd funkcjonalności Basha w wersji 4.4,
sposób wywoływania powłoki oraz składnię poleceń,
funkcje, zmienne, wyrażenia arytmetyczne i inne elementy języka,
korzystanie z programowalnego uzupełniania,
zasady kontroli zadań i wykonywania poleceń,
procesy w tle, polecenia wbudowane i wiele innych zagadnień.
Poznaj Bash — Twoje narzędzie pozwalające w pełni kontrolować system!

Table of contents

 1. Powłoka Bash
  1. Konwencje typograficzne stosowane w książce
  2. Historia
  3. Przegląd funkcjonalności
  4. Wywoływanie powłoki
   1. Opcje w wierszu poleceń
   2. Argumenty
  5. Status wyjściowy polecenia
  6. Składnia
   1. Pliki specjalne
   2. Metaznaki nazw plików
    1. Przykłady
   3. Interpretacja nawiasów
    1. Przykłady
   4. Sekwencje ucieczki
   5. Cytowanie
    1. Przykłady
   6. Formy poleceń
    1. Przykłady
   7. Formy przekierowań
    1. Proste przekierowanie
    2. Przekierowanie z wykorzystaniem deskryptorów plików
    3. Przekierowanie wielokrotne
    4. Podstawianie wyników procesu
    5. Zapisywanie deskryptorów plików do zmiennych
    6. Specjalne nazwy plików
    7. Przykłady
  7. Funkcje
  8. Zmienne
   1. Przypisywanie zmiennych
   2. Podstawianie zmiennych
    1. Przykłady
   3. Zmienne pośrednie
   4. Wbudowane zmienne powłoki
   5. Inne zmienne powłoki
   6. Tablice
    1. Tablice indeksowane
    2. Podstawienie tablic
    3. Tablice asocjacyjne
   7. Specjalne znaki zachęty
  9. Wyrażenia arytmetyczne
   1. Operatory
   2. Uwagi
   3. Przykłady
  10. Historia poleceń
   1. Tryb edycji w linii
    1. Powszechnie używane klawisze sterujące
   2. Polecenie fc
    1. Przykłady
   3. Historia w stylu powłoki C
    1. Desygnatory zdarzeń
    2. Podstawianie słów
    3. Modyfikatory historii
  11. Programowalne uzupełnianie
   1. Przykłady
  12. Kontrola zadań
  13. Opcje powłoki
  14. Wykonywanie poleceń
  15. Procesy współbieżne
   1. Przykład
  16. Powłoki ograniczone
  17. Polecenia wbudowane
   1. ! Odwróć znaczenie potoku następującego po poleceniu.
    1. Przykład
   2. # Wprowadź komentarz na końcu linii.
   3. #!powłoka Wywołaj zdeklarowany interpreter do wykonania skryptu.
   4. : Nie rób nic — używane jako syntaktyczny znak zastępczy.
    1. Przykład
   5. . Odczytaj i wykonaj plik w bieżącej powłoce.
   6. [[ ]] Rozszerzona wersja polecenia test.
    1. Operatory dodatkowe
   7. funkcja () Zadeklaruj funkcję powłoki.
    1. Przykład
   8. alias Definiowanie aliasów powłoki i zarządzanie nimi.
    1. Opcje
    2. Przykład
   9. bg Przenieś zatrzymane zadanie do pracy w tle.
   10. bind Zarządzaj przypisaniem klawiszy w bibliotece readline.
    1. Opcje
   11. break Wyjdź z jednej lub wielu pętli.
   12. builtin Wykonaj polecenie wbudowane. Omija funkcje.
    1. Przykład
   13. caller Wyświetl funkcję albo wywołanie pliku z kropką, do użytku w debuggerze Basha.
   14. case Składnia wyrażenia case.
    1. Przykłady
   15. cd Zmiana lokalizacji.
    1. Opcje
    2. Przykład
   16. command Wykonaj polecenie wbudowane albo wyświetl informacje o nim.
    1. Opcje
    2. Przykład
   17. compgen Wygeneruj możliwe uzupełnienia.
   18. complete Określ wykonywanie uzupełnień dla poszczególnych poleceń.
    1. Opcje
   19. compopt Wyświetl lub zmień opcje uzupełnienia dla polecenia.
    1. Opcje
   20. continue Omiń resztę ciała jednej lub kilku pętli.
   21. declare Zadeklaruj zmienne powłoki i zarządzaj ich atrybutami.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   22. dirs Wyświetl lub zarządzaj stosem lokalizacji.
    1. Opcje
   23. disown Przestań zarządzać jednym zadaniem albo kilkoma.
    1. Opcje
   24. do Słowo zastrzeżone, które rozpoczyna ciało pętli.
   25. done Słowo zastrzeżone, które kończy ciało pętli.
   26. echo Wyświetl argumenty linii poleceń na standardowym wyjściu.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   27. enable Zablokuj albo odblokuj wbudowane polecenia powłoki.
    1. Opcje
   28. esac Słowo zastrzeżone, które kończy wyrażenie case.
   29. eval Przeskanuj ponownie i wykonaj przetworzoną już linię wejścia.
    1. Przykład
   30. exec Zastąp bieżący skrypt lub zarządzaj deskryptorami plików powłoki.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   31. exit Zakończ skrypt powłoki.
    1. Przykład
   32. export Wyeksportuj obiekty lub wyświetl informacje o eksportowanych obiektach.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   33. false Wyjdź, zwracając wartość false (niepowodzenie).
   34. fc Zarządzaj historią linii poleceń.
    1. Opcje
   35. fg Przenieś działające lub zawieszone zadanie w tle na pierwszy plan.
   36. fi Słowo zastrzeżone kończące wyrażenie if.
   37. for Rozpocznij pętlę po liście wartości.
    1. Przykłady
   38. for Rozpocznij pętlę arytmetyczną.
    1. Przykład
   39. function Zdefiniuj funkcję powłoki.
    1. Przykład
   40. getopts Przetwarzaj opcje i polecenia wiersza poleceń.
   41. hash Zarządzaj tablicą znalezionych wcześniej poleceń.
    1. Opcje
   42. help Wypisz informacje o użyciu polecenia.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   43. history Wyświetl historię wiersza poleceń.
    1. Opcje
   44. if Składnia wyrażenia if-then-else.
    1. Przykłady
   45. jobs Lista aktywnych albo zatrzymanych zadań.
    1. Opcje
   46. kill Wyślij sygnał do jednego albo kilku zadań.
   47. Opcje
   48. let Wykonaj operację arytmetyczną.
    1. Przykłady
   49. local Zdeklaruj lokalne zmienne w funkcjach powłoki.
   50. logout Wyjdź z powłoki.
   51. mapfile Wczytaj plik do tablicy w powłoce.
    1. Opcje
   52. popd Zdejmij lokalizację ze stosu lokalizacji.
    1. Opcje
   53. printf Formatowane wyświetlanie argumentów wiersza poleceń.
    1. Opcja
    2. Dodatkowe znaki formatujące
   54. pushd Odłóż lokalizację na stos.
    1. Opcje
   55. pwd Wyświetl katalog roboczy.
    1. Opcje
   56. read Wczytaj dane do jednej lub kilku zmiennych.
    1. Opcje
    2. Przykłady
   57. readarray Wczytaj plik do tablicy.
   58. readonly Oznacz zmienne jako tylko do odczytu.
    1. Opcje
   59. return Zwróć status wyjściowy funkcji powłoki.
   60. select Pokaż menu elementów do użycia w bloku kodu.
    1. Przykład
   61. set Zarządzanie opcjami powłoki i parametrami wiersza poleceń skryptu.
    1. Opcje
    2. Podsumowanie opcji
    3. Opcja set -e
    4. Przykłady
   62. shift Przesuń argumenty wiersza poleceń w lewo.
    1. Przykład
   63. shopt Zarządzaj opcjami powłoki.
    1. Opcje
   64. source Odczytaj i wykonaj plik w bieżącej powłoce.
   65. suspend Zawieś działanie bieżącej powłoki.
    1. Opcja
   66. test Sprawdź warunki używane w pętlach i instrukcjach warunkowych.
    1. Warunki plików
    2. Warunki ciągów znaków
    3. Wewnętrzne warunki powłoki
    4. Porównania liczb całkowitych
    5. Formy mieszane
    6. Przykłady
   67. time Mierz czas polecenia.
    1. Opcja
   68. times Wyświetl zsumowane czasy CPU.
   69. trap Zarządzaj sygnałami dyspozycji w skryptach powłoki.
    1. Sygnały
    2. Przykłady
   70. true Wyjdź, zwracając wartość true (sukces).
   71. type Wyświetl typ polecenia.
    1. Opcje
    2. Przykład
   72. typeset Zdeklaruj typy zmiennych i zarządzaj ich atrybutami.
   73. ulimit Zarządzaj ograniczeniami procesów.
    1. Opcje
   74. umask Wyświetl lub ustaw maskę tworzenia plików procesu.
    1. Opcje
   75. unalias Usuń zdefiniowane wcześniej aliasy.
    1. Opcja
   76. unset Usuń zmienne lub funkcje.
    1. Opcje
   77. until Składnia pętli, która jest uruchomiona, dopóki warunek nie zostanie spełniony.
   78. wait Czekaj na wykonanie procesu albo zadania.
    1. Opcja
    2. Przykład
   79. while Składnia pętli, która wykonuje się, póki warunek jest spełniony.
   80. plik Uruchom polecenie zewnętrzne.
  18. Źródła
   1. Źródła online
   2. Książki
  19. Podziękowania
  20. Podziękowania z pierwszego wydania
  21. O autorze

Product information

 • Title: Bash
 • Author(s): Arnold Robbins, Greg Brail
 • Release date: January 2017
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457194566