Rozdział 10. Infrastruktura Microsoft Windows

Choć może to być zmorą dla każdego specjalisty od zabezpieczeń, systemy Microsoftu są wykorzystywane zarówno w małych, jak i dużych publicznych oraz prywatnych infrastrukturach na całym świecie. Jest to zdecydowanie najszerzej używany system operacyjny, a także najczęściej błędnie konfigurowany. Błędne konfiguracje w systemach operacyjnych Windows i oprogramowaniu powodują dużo problemów związanych z bezpieczeństwem i otwierają pole do przeprowadzania ataków. Baza danych exploitów (Exploit Database: http://bit.ly/2lwTV1C) posiada aktualnie ponad 8000 exploitów działających na platformie Windows.

Przy oszałamiającej ilości sektorów, w których obecnie działa Microsoft, skupimy się na tym, co jest wykorzystywane ...

Get Bezpieczeństwo defensywne now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.