Rozdział 14. Infrastruktura sieciowa

Łatwo skupić uwagę na bezpieczeństwie aplikacji i systemów operacyjnych i przez to pominąć podstawowe elementy składowe środowiska, takie jak infrastruktura sieciowa. Zawsze powinniśmy mieć świadomość, że ataki na tę infrastrukturę mogą być bardzo skuteczne. Sieci mogą być atakowane w celu zakłócenia ich działania — taki charakter mają na przykład ataki DoS (ang. Denial of Service), które powodują nieoczekiwane przestoje. Sieci mogą również być atakowane po to, aby przekierować przepływ ruchu w celu ominięcia na przykład technologii bezpieczeństwa lub skierowania ruchu ku przejętym systemom, które mogą zostać wykorzystane przez atakującego do przechwytywania lub modyfikacji ruchu w innym miejscu sieci.

Get Bezpieczeństwo defensywne now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.