Dodatek D Mechanizm Segregated Witness

Segregated Witness (segwit) to aktualizacja reguł osiągania konsensusu w systemie bitcoina i protokół sieciowy zaproponowany i zaimplementowany jako miękkie rozgałęzienie na podstawie dokumentu BIP-9. W czasie powstawania tej książki (połowa 2017 r.) technologia ta oczekuje na aktywację.

W kryptografii pojęcie „poświadczenie” (ang. witness) oznacza rozwiązanie zagadki kryptograficznej. W systemie bitcoina poświadczenie spełnia warunek kryptograficzny nałożony na UTXO.

W kontekście bitcoina podpis cyfrowy to jeden z rodzajów poświadczeń. Jednak ogólniej poświadczenie to dowolne rozwiązanie spełniające warunki nałożone na UTXO i odblokowujące to UTXO. Pojęcie „poświadczenie” to ogólniejsza postać określeń ...

Get Bitcoin dla zaawansowanych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.