Rozdział 7. Zaawansowane transakcje i skrypty

Wprowadzenie

W poprzednim rozdziale przedstawione zostały podstawowe elementy transakcji w systemie bitcoina i najczęściej używany w transakcjach typ skryptów — P2PKH. W tym rozdziale przyjrzymy się bardziej zaawansowanym skryptom i temu, jak wykorzystać je do tworzenia transakcji z użyciem złożonych warunków.

Najpierw opisane zostaną skrypty wielopodpisowe. Dalej zapoznasz się z drugim najczęściej występującym typem skryptów — skryptami Pay-to-Script-Hash, które otwierają zupełnie nowy świat złożonych skryptów. Dalej przyjrzymy się nowym operatorom skryptów, które za pomocą blokady opartej na czasie (ang. timelock) dodają do systemu bitcoina wymiar czasu.

Skrypty wielopodpisowe

Skrypty wielopodpisowe ...

Get Bitcoin dla zaawansowanych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.