Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!

Book description

Ta książka to rewelacyjny przewodnik, który wprowadzi Cię w świat Bootstrapa. Na samym początku poznasz system siatkowy (ang. grid), który jest fundamentem tworzenia responsywnych układów.

Table of contents

 1. Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!
 2. Dedykacja
 3. O autorze
 4. O serii Technologia na start!
 5. Przedmowa
  1. Kto powinien przeczytać tę książkę?
  2. Przyjęte założenia
   1. Fragmenty kodu
   2. Wskazówki i uwagi
  3. Materiały dodatkowe
 6. 1. Bliskie spotkanie z Bootstrapem
  1. Czym jest Bootstrap?
   1. Po co powstał?
   2. W czym ułatwi mi pracę?
  2. Historia platform CSS
   1. Zalety prototypowania CSS
   2. Początki platformy Bootstrap
   3. Konkurencja Bootstrapa
   4. Kto używa Bootstrapa?
  3. Ogólne założenia projektowania responsywnego
   1. Zmiana układu strony w oparciu o rozmiar ekranu
  4. Przygotowanie do pracy z Bootstrapem
 7. 2. System siatkowy Bootstrapa
  1. Czym jest system siatkowy?
  2. Tworzenie prostej siatki
  3. Analiza przypadku: tworzenie dynamicznego układu strony
   1. Projektowanie dla zwykłych komputerów
   2. Projektowanie dla tabletów
   3. Projektowanie dla smartfonów
  4. Zagnieżdżanie kolumn
  5. Przesuwanie kolumn
  6. Ręczna zmiana układu siatki
  7. Podsumowanie
 8. 3. Omówienie komponentów Bootstrapa
  1. Komponenty strony
   1. Nagłówki stron
   2. Panele
   3. Obiekt mediów
   4. Miniatury
   5. Listy
  2. Komponenty nawigacyjne
   1. Menu nawigacyjne
   2. Pasek nawigacji
   3. Nawigacja okruszkowa
  3. Eksponowanie treści
   1. Etykiety
   2. Przyciski
   3. Glifikony
   4. Ramki
   5. Odznaki
  4. Frajda z formularzami
   1. Prosty formularz
   2. Poziomy układ opisów formularzy
   3. Formularz w jednej linii
   4. Klasy pomocnicze w formularzach
   5. Sterowanie wielkością
  5. Podsumowanie
 9. 4. Rozszerzenia Bootstrapa: ciekawe i użyteczne
  1. Zwiększanie funkcjonalności
   1. Rozwijane menu
   2. Rozwijane listy z użyciem JavaScriptu
   3. Komunikaty
   4. Komunikaty z użyciem JavaScriptu
   5. Przyciski
   6. Przyciski z użyciem JavaScriptu
  2. Zarządzanie wyświetlaniem treści
   1. ScrollSpy
   2. ScrollSpy z użyciem JavaScriptu
   3. Zakładki
   4. Zakładki z użyciem JavaScriptu
   5. Harmonijka
   6. Harmonijka z użyciem JavaScriptu
   7. Okienka podpowiedzi
   8. Okienka podpowiedzi z użyciem JavaScriptu
   9. Dymki
   10. Dymki z użyciem JavaScriptu
  3. Ozdobniki
   1. Karuzela
   2. Karuzela z użyciem JavaScriptu
   3. Okienka modalne
   4. Okienka modalne z użyciem JavaScriptu
  4. Podsumowanie
 10. 5. Na głęboką wodę: modyfikowanie Bootstrapa
  1. Dostosowywanie arkuszy stylów Bootstrapa
   1. Dostosowywanie Bootstrapa przy użyciu CSS
   2. Dostosowywanie Bootstrapa przy użyciu Less
   3. Zmienne Bootstrapa i domieszki
   4. Pliki resetujące
   5. Pliki główne
   6. Pliki komponentów
   7. Pliki rozszerzeń
   8. Pliki pomocnicze
   9. Zastępowanie stylów przy użyciu Less
   10. Kompilowanie plików Less
    1. Środowisko Node.js
    2. Inne programy
  2. Konfigurowanie Bootstrapa przed pobraniem
  3. Zapytania o media a Bootstrap
  4. Podsumowanie
 11. 6. Optymalizowanie Bootstrapa
  1. Techniki optymalizacji
   1. Optymalizowanie CSS
    1. Skorzystaj ze „zminifikowanej” wersji pliku CSS Bootstrapa
    2. Usuwanie niepotrzebnych komponentów Bootstrapa za pomocą Less
    3. Połącz i skompresuj wszystkie pliki CSS
   2. Optymalizowanie JavaScriptu
    1. Użyj „zminifikowanego” pliku JavaScript w Bootstrapie
    2. Usuń zbędne rozszerzenia JavaScript dla Bootstrapa
    3. Połącz i skompresuj wszystkie pliki JavaScript
   3. Optymalizacja grafiki
  2. Unikanie typowych błędów
  3. Kolejny krok
 12. Indeks
 13. Copyright

Product information

 • Title: Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start!
 • Author(s): Syed Fazle Rahman
 • Release date: December 2014
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888328305144