O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Bliskie spotkanie z Bootstrapem

W tym rozdziale zapoznasz się z podstawowymi informacjami na temat Bootstrapa i dowiesz się, w jaki sposób to przydatne narzędzie może przyspieszyć proces projektowania stron WWW. Rozpocznę od krótkiego omówienia różnych platform CSS, a następnie wyjaśnię założenia projektowania responsywnego. Na koniec dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować nowy projekt Bootstrapa i wykorzystać go do utworzenia pierwszej, prostej strony internetowej.

Czym jest Bootstrap?

Bootstrap to tzw. front-end framework, czyli platforma ułatwiająca projektantom błyskawiczne przystąpienie do tworzenia interfejsu strony WWW. Programiści, którzy chcą się nauczyć projektowania interfejsów, lecz dotychczas zajmowali się jedynie „twardym” ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required