Rozdział 2. System siatkowy Bootstrapa

W tym rozdziale zapoznasz się z jedną z najważniejszych funkcji Bootstrapa: systemem siatkowym. Przekonasz się, na czym polega jego działanie, i zobaczysz, w jaki sposób można go wykorzystać we własnych projektach. Opracujemy też kilka prostych szablonów stron, aby poznać ów system w praktyce.

Czym jest system siatkowy?

System siatkowy umożliwia poprawne rozmieszczenie zawartości strony WWW. Dzieli on ekran na rzędy i kolumny, które następnie można wykorzystać do projektowania różnych układów treści. Po zdefiniowaniu rzędów i kolumn możemy zadecydować o rozlokowaniu poszczególnych elementów HTML.

System siatkowy dzieli ekran na kolumny — do 12 w każdym rzędzie. Szerokość kolumny jest uzależniona od wielkości ...

Get Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.