O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. System siatkowy Bootstrapa

W tym rozdziale zapoznasz się z jedną z najważniejszych funkcji Bootstrapa: systemem siatkowym. Przekonasz się, na czym polega jego działanie, i zobaczysz, w jaki sposób można go wykorzystać we własnych projektach. Opracujemy też kilka prostych szablonów stron, aby poznać ów system w praktyce.

Czym jest system siatkowy?

System siatkowy umożliwia poprawne rozmieszczenie zawartości strony WWW. Dzieli on ekran na rzędy i kolumny, które następnie można wykorzystać do projektowania różnych układów treści. Po zdefiniowaniu rzędów i kolumn możemy zadecydować o rozlokowaniu poszczególnych elementów HTML.

System siatkowy dzieli ekran na kolumny — do 12 w każdym rzędzie. Szerokość kolumny jest uzależniona od wielkości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required