O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Rozszerzenia Bootstrapa: ciekawe i użyteczne

JavaScript jest de facto standardowym językiem skryptowym internetu. Piękne pokazy slajdów, animowane menu i obiekty otwierające się po wskazaniu kursorem myszy to tylko kilka przykładów popularnych elementów stron internetowych, jakie można utworzyć poprzez połączenie JavaScriptu i CSS. W tym rozdziale zapoznasz się z kilkoma dostępnymi rozszerzeniami (pluginami) JavaScript dla Bootstrapa 3, ułatwiającymi obsługę tego rodzaju zaawansowanych funkcji na stronach WWW.

Istnieją dwa sposoby używania rozszerzeń JavaScript dla Bootstrapa. Pierwsza metoda w ogóle nie wymaga korzystania z JavaScriptu. Wystarczy użyć odpowiednio przygotowanego kodu HTML. Drugi sposób wymaga pewnej znajomości JavaScriptu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required