O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Optymalizowanie Bootstrapa

W taki oto sposób dotarliśmy do ostatniego rozdziału tej książki. Wspólnie pokonaliśmy długą drogę, ale było warto: teraz z pewnością potrafisz zaprojektować profesjonalną, responsywną stronę internetową przy użyciu Bootstrapa. Pozostał jeszcze jeden element układanki — optymalizacja projektów, dzięki której będą one nie tylko dobrze wyglądały, ale też płynnie funkcjonowały.

W tym rozdziale zapoznasz się z technikami optymalizowania stron internetowych zbudowanych z użyciem Bootstrapa (a w gruncie rzeczy z użyciem dowolnej platformy front-end). Przeczytasz o tzw. minifikacji (ang. minify) plików CSS i JavaScript i upraszczaniu domyślnego pakietu Bootstrapa. Przy okazji wspólnie zastanowimy się nad ograniczeniami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required