Rozdział 6. Optymalizowanie Bootstrapa

W taki oto sposób dotarliśmy do ostatniego rozdziału tej książki. Wspólnie pokonaliśmy długą drogę, ale było warto: teraz z pewnością potrafisz zaprojektować profesjonalną, responsywną stronę internetową przy użyciu Bootstrapa. Pozostał jeszcze jeden element układanki — optymalizacja projektów, dzięki której będą one nie tylko dobrze wyglądały, ale też płynnie funkcjonowały.

W tym rozdziale zapoznasz się z technikami optymalizowania stron internetowych zbudowanych z użyciem Bootstrapa (a w gruncie rzeczy z użyciem dowolnej platformy front-end). Przeczytasz o tzw. minifikacji (ang. minify) plików CSS i JavaScript i upraszczaniu domyślnego pakietu Bootstrapa. Przy okazji wspólnie zastanowimy się nad ograniczeniami ...

Get Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.