O'Reilly logo

Bootstrap. Tworzenie interfejsów stron WWW. Technologia na start! by Syed Fazle Rahman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

O autorze

Syed Fazle Rahman jest programistą i projektantem stron internetowych oraz blogerem, z ponad czteroletnim stażem jako freelancer. Specjalizuje się w HTML5, CSS3, Less, JavaScripcie, jQuery i Ember.js. Obecnie pracuje nad hybrydowymi aplikacjami dla smartfonów i inteligentnych telewizorów.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required