O'Reilly logo

Budowa prostych robotów. Niezwykłe projekty ze zwykłych materiałów by Kathy Ceceri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2 Roboty, które się poruszają

Miejsce, do którego powinienem jechać, bardzo często odkrywam, wybierając się w podróż w zupełnie innym kierunku.

— R. Buckminster Fuller

Jednym z najciekawszych zagadnień robotyki jest projektowanie mechanizmów pozwalających robotom na przemieszczanie się. Tradycyjnie roboty, ze względu na rodzaj napędu, dzieliło się na dwie kategorie: konstrukcje dwunożne, które chodzą podobnie do człowieka, i konstrukcje toczące się, które poruszają się jak pojazdy. Jednakże w ciągu kilku ostatnich lat powstało wiele różnych nowych rozwiązań. Dziś roboty, które latają, pływają, wspinają się, pełzają lub raczkują nie są czymś niezwykłym — tego rodzaju napędy trudno wrzucić w dwie wymienione wcześniej kategorie. Zaletą tego typu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required