4 Roboty — pomocnicy i przyjaciele

Jestem C-3PO, kontakty ludzie — roboty. I mój partner R2-D2.

— C-3PO

Podczas pracy nad wieloma projektami związanymi z rozwojem robotyki zakłada się, że roboty mogą być czymś więcej niż tylko inteligentnymi maszynami — mogą być naszymi pomocnikami i przyjaciółmi. W związku z tym naukowcy starają się ułatwić komunikację pomiędzy ludźmi i robotami. Znany z Gwiezdnych wojen robot R2-D2 przypomina hydrant i wydaje z siebie tylko piszczące i gwiżdżące odgłosy, ale fani gwiezdnej sagi twierdzą, że jest on inteligentny, lojalny i bardzo słodki. Jego partner — robot C-3PO — mówi, wygląda i zachowuje się w sposób o wiele bardziej przypominający ludzi, ale fani Gwiezdnych wojen twierdzą, że nie jest on tak uroczy jak ...

Get Budowa prostych robotów. Niezwykłe projekty ze zwykłych materiałów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.