O'Reilly logo

Budowa prostych robotów. Niezwykłe projekty ze zwykłych materiałów by Kathy Ceceri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

5 Roboty — zabawa i sztuka

Świat jest jednym wielkim zestawem elementów przeznaczonych do samodzielnego montażu.

— Jay Silver, projektant zabawek elektronicznych

Jedną z zalet stosowania robotów wyposażonych w mechaniczne korpusy i skomputeryzowane mózgi jest to, że mogą one wykonywać pewne zadania o wiele precyzyjniej od ludzi. Jednakże roboty mogą być również żartobliwe i kreatywne. Roboty pozwalają projektantom zabawek i gier na tworzenie ruchomych i interaktywnych konstrukcji takich jak kwadrokoptery, mówiące lalki i elektroniczne książki, które potrafią wyświetlać tekst i obsługiwać gry. Roboty potrafiące tworzyć sztukę są czymś niezwykłym. Oczywiście niektóre roboty wyglądają tak, że można je nazwać dziełem sztuki. Roboty otwierają wiele ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required