Wstęp

Konstruowanie robotów staje się coraz prostsza.

Analizując to stwierdzenie, możemy dojść do wniosku, że upychając coraz bardziej skomplikowaną elektronikę do coraz to mniejszych obudów, możemy robić samodzielnie w domu (bez specjalistycznego sprzętu) coraz więcej rzeczy. Ta sama technologa, która pozwala na umieszczenie modułu GPS, czujnika przechyłu, aparatu fotograficznego i bezprzewodowego modemu nawiązującego połączenia z internetem w małej obudowie telefonu komórkowego, umożliwia również miniaturyzację robotów.

Naukowcy, wiedząc, że mózg robota nie musi być większy od znaczka pocztowego, są w stanie zaprojektować korpusy robotów z niestandardowych materiałów takich jak polimery, karton, a także innych rozciągliwych i niełamliwych tworzyw. ...

Get Budowa prostych robotów. Niezwykłe projekty ze zwykłych materiałów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.