ROZDZIAŁ 1.

Mikrousługi

Od wielu lat próbujemy znaleźć lepsze sposoby budowania systemów. Uczymy się na podstawie tego, co było wcześniej, adoptujemy nowe technologie i obserwujemy różne sposoby działania przedstawicieli nowej fali firm po to, aby tworzyć systemy informatyczne, które uszczęśliwią zarówno klientów, jak i twórców systemów.

Książka Erica Evansa Domain-Driven Design (Addison-Wesley) pomogła nam zrozumieć znaczenie reprezentowania w kodzie rzeczywistego świata oraz pokazała lepsze sposoby modelowania naszych systemów. Koncepcja ciągłych dostaw (continuous delivery) pokazała, jak można skuteczniej i wydajniej wdrażać tworzone oprogramowanie. Zaszczepiła w nas pomysł, aby wersję z każdej operacji wgrania kodu do repozytorium (check-in ...

Get Budowanie mikrousług now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.