O'Reilly logo

Budowanie mikrousług by Sam Newman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 1.

Mikrousługi

Od wielu lat próbujemy znaleźć lepsze sposoby budowania systemów. Uczymy się na podstawie tego, co było wcześniej, adoptujemy nowe technologie i obserwujemy różne sposoby działania przedstawicieli nowej fali firm po to, aby tworzyć systemy informatyczne, które uszczęśliwią zarówno klientów, jak i twórców systemów.

Książka Erica Evansa Domain-Driven Design (Addison-Wesley) pomogła nam zrozumieć znaczenie reprezentowania w kodzie rzeczywistego świata oraz pokazała lepsze sposoby modelowania naszych systemów. Koncepcja ciągłych dostaw (continuous delivery) pokazała, jak można skuteczniej i wydajniej wdrażać tworzone oprogramowanie. Zaszczepiła w nas pomysł, aby wersję z każdej operacji wgrania kodu do repozytorium (check-in ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required